10/9 Nuläge covid-19

Fortsatt samma läge

Kurvorna i Sverige är fortsatt betydligt mer gynnsamma än i stora delar av övriga Europa. Även på mer lokal nivå är vi inne i en positiv trend då regionens kommunstatistik visar att vi i Alingsås endast hade två sjukdomsfall vardera under vecka 35 och vecka 36. Totalt har nu Alingsås haft 476 sjukdomsfall under pandemin.

För att fortsätta hålla nere smittspridningen är det viktigt att alla fortsätter att ta sitt ansvar. Precis som tidigare handlar det om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna ofta och att hålla avstånd till varandra.

Folkhälsomyndigheten berättade också att resandet är på väg att öka igen. Viktigt att tänka på om man ska resa är att man sätter sig in i de eventuella restriktioner som gäller i det land man besöker. Myndigheten påminde också om att det råder reseavrådan till alla länder utanför EU.

Ny regional informationssida

krisinformation.se har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skapat en ny sida med enbart regional information. Detta för att det fortfarande finns en oro för regionala och lokala utbrott av covid-19, och då ska det finnas en sida där man kan hitta all information som rör olika regioner i landet. Här hittar ni den regionala informationssidan.

Alingsås kommun