1/9 Nuläge covid-19

Fortsatt ökning i Europa  

Även den senaste veckan har antalet nya fall ökat i Europa. I Sverige har vi än så länge ett stabilt läge, men vi måste fortsätta vara noggranna för att behålla den trenden. Precis som tidigare är det viktigt att stanna hemma om man är sjuk eller har milda symptom, att tvätta händerna noga och ofta samt att hålla lite extra avstånd till varandra.

Myndigheterna uppmanar också alla med milda symptom att gå och testa sig för covid-19. Dels för att ge en verklig bild av smittläget i samhället och dels för att bryta eventuella smittkedjor i ett tidigt skede.

Restriktionerna kommer att bestå

I dag har socialminister Lena Hallengren haft en presskonferens där hon och hennes kollegor berättade att de gällande restriktionerna om att stanna hemma vid milda symptom, tvätta händerna och att hålla avstånd kommer att bestå under hela hösten, och kanske även en tid efter det. 

Det framkom också att beredskapen för att hantera eventuella lokala utbrott ska stärkas. Även om vi totalt sett har en låg smittspridning i landet just nu är risken för lokala utbrott framöver påtaglig. Därför ska det finnas möjlighet att på regional eller lokal nivå skärpa råden om exempelvis arbete hemifrån, distansundervisning eller antal deltagare på allmänna sammankomster. 

Här hittar du mer säkerställd information från Sveriges myndigheter.

Alingsås kommun