Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vatten och avlopp för byggherrar

Dessa broschyrer vänder sig till byggherrar, som kan vara både byggföretag och privatpersoner. De beskriver de olika stegen i byggprocessen, och några av de förutsättningar för VA-projekteringen som måste uppfyllas innan fastigheten får anslutas.

Texten uppdaterad 2020-04-09

Som fastighetsägare är du ansvarig för att serviserna fungerar som de ska, vilket inte är minst viktigt i försäkringsärenden. I broschyren ”Ta hand om ditt ledningsnät” får du information om hur du sköter och underhåller ditt ledningsnät. Den beskriver också vad du kan göra för att minska riskerna för vattenläckor och översvämningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen