1 Driftstörningar

VA-anläggningsavgift för vissa komplementbyggnader

Texten uppdaterad 2023-03-07


Om en komplementbyggnad inreds med både toalett och kök/pentry, det vill säga med möjlighet till eget boende, tas VA-anläggningsavgift för komplementbyggnad ut enligt gällande VA-taxa. Det gäller för bostadsyta max 30 m². För bostadsyta större än 30 m² gäller lägenhetsavgift (avgift per bostadsenhet) enligt §5 C1 i VA-taxa.

Vatten till komplementbyggnad anslutes efter fastighetens konsol för vattenmätare så att vattenförbrukning kan mätas och återströmningsskydd hamnar på rätt sida anslutning.

Kontakt

Vid frågor om avgiften är du välkommen att kontakta oss på VA-avdelningen. Se kontaktuppgifter nedan.

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen