Arkitektur- och byggnadsvårdspris

Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Alingsås kommun. Förslaget ska avse någon av kategorierna bevara, anpassa eller utveckla.

Symbol för arkitekturpriset.

Priset återupptogs 2018 och har sedan dess delat ut en gång varje år. Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Alingsås kommun. Vinnarna ska avse någon av de tre olika kategorierna.

Bevara

En äldre byggnad som har tagits om hand varsamt med den ursprungliga kvalitén och karaktären bibehållen, antingen genom större åtgärder eller en längre tids underhåll, utförda under de senaste fem åren.  

Anpassa

En äldre byggnad som har räddats från förfall genom att den anpassats för en ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvalitéer och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.  

Utveckla

En ny byggnad som har uppförts under de senaste fem åren och som har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse och miljö på ett nyskapande sätt och har högt estetiskt värde, karaktär och kvalitet i utformning, funktion och materialval.

2020 års pris

Nu är det dags att nominera till 2020 års Arkitektur- och byggnadsvårdspris.

Vem som helst kan nominera en byggnad som passar in under någon av kategorierna bevara, anpassa eller utveckla. Det är maximalt tre nomineringar per person, och nomineringarna ska mejlas till arkitekturpriset@alingsas.se  senast den 31 december 2020.

Nomineringarna ska innehålla en adress eller en fastighetsbeteckning, en motivering samt ett foto.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen