Kemikalier

Bekämpningsmedel, lösningsmedel, färg-, lim- och lackrester

Alla typer av giftiga medel som du använder för att bekämpa ohyra eller ogräs, räknas som bekämpningsmedel.
Lösningsmedel kallas det du använder när du tar bort nagellack eller rengör målarpenslar. Exempel på lösningsmedel kan vara: Thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, tändvätska (även rapsbaserad), T-sprit, K-sprit eller bränsle för oljelampor.
Färg-, lim-, lackrester, fernissa, impregneringsmedel, spackel, fogmassa och liknande som uppstår när du målar och fixar i ditt hem är också skadligt för miljön. Även om det bara rör sig om små rester.

Hur gör jag?

Alla de olika medel som räknades upp ovan skall inte kastas i dina vanliga sopor eller hällas ut i avloppet utan lämnas till en miljöstation. Oavsett om färgburkarna är halvfulla eller innehåller ett tunt lager i botten, ska de lämnas till en miljöstation. Det gäller även om bottenlagret är intorkat eller om färgen är vattenlöslig. Hela väl tömda, droppfria, rena burkar och dunkar kan du lämna till en återvinningsstation. Trasor med linolja kan självantändas. Blöt trasorna i vatten och lägg dem i en burk med lock och lämna till en miljöstation. 

Vad händer sedan?

Bekämpningsmedel destrueras på en godkänd anläggning. Lösningsmedel i större mängder kan renas och återvinnas. Annars skickas det till en godkänd anläggning där det bland annat används som stödbränsle vid oskadliggörande av annat farligt avfall. Burkar med färg-, lim- eller lackrester fryses ned för att man ska kunna separera innehållet från förpackningarna. Metall och plast går till återvinning, medan färg-, lim- och lackavfallet skickas till en godkänd anläggning där det förbränns.

Tips!

Istället för bekämpningsmedel kan man spruta sina växter med en kraftig vattenstråle eller med lite grönsåpa eller nässelvatten.
I vissa fall kan man ersätta kemiskt lösningsmedel med vanligt vatten, som är det naturligaste lösningsmedlet.
Penslar behöver inte rengöras varje gång de använts. Förvarar du dem i vatten torkar de inte även om färgen får sitta kvar. Det gäller även för oljebaserade färger. En gammal beprövad metod.

Andra kemikalier

Man behöver vara väldigt försiktig med alla former av kemikalier. Fotokemikalier, som framkallare och fix hör till sådant som inte är bra för miljön. De flesta syror exempelvis batterisyra (d v s svavelsyra), saltsyra, fosforsyra och kalklösare, samt andra kemikalier som ammoniak och lut, kan dessutom vara mycket skadliga för dig om de inte hanteras rätt. Det är därför viktigt att du inte häller ut sådant i vasken eller kastar det i soporna.

Syror och fotokemikalier lämnar du till en miljöstation.

De skickas till en godkänd anläggning där de destrueras.