1 Driftstörningar

Publicerad 2024-04-23, kl 06:00

Nya rutter och hämtningsdagar

Den 6 maj börjar det nya hämtningsschemat för insamlingsenhetens sopbilar. Det betyder att de flesta alingsåsare får sina sopkärl tömda på en annan dag. Notera att ändringen inte gäller BRF/Samfälligheter, verksamheter och lägenheter, samt tömningen av trädgårdsavfall. 

Den största anledningen till den här förändringen är det nya lagkravet som säger att alla senast 2027 ska ha fastighetsnära insamling (FNI). Då måste vi klara av att tömma alla kärl även när alla hushåll och fritidsboende har de dubbla kärlen som FNI innebär.

– Vi passar också på att justera så att alla hushåll får samma hämtningsdag oavsett vilket kärl som töms. Det blir tydligare om vi kommer samma veckodag oavsett vecka, säger enhetschef Hans Persson.

Den stora majoriteten av kommunens invånare kommer påverkas av den här förändringen.

– Turerna ändras i sin helhet så de allra flesta påverkas, även om några kommer att få samma tömningsdag även framöver, säger Hans Persson, som ser positivt på ytterligare steg åt rätt håll ur miljöperspektiv.

– Vi behöver bli ännu bättre på att sortera ut matavfall. Att vi gick över till papperspåse var jättebra ur miljösynpunkt och dessutom är det helt i linje med det nya lagkravet för matavfall som började gälla vid senaste årsskiftet. Nu när alla ska få fastighetsnära insamling kommer det bli ännu bättre sorteringsgrad på matavfallet.

Precis som tidigare kommer kärl 1 tömmas ojämn vecka och kärl 2 jämn vecka. Men vi kommer samma veckodag oavsett vilken vecka det är. Tömningen av trädgårdstunnor påverkas inte av ändringen utan där är det samma schema som tidigare som gäller framöver.

Nya hämtningsdagar från 6 maj

Måndagar

 • Simmenäs
 • Sörhaga (fram till och med Lövekullevägen 19)
 • Centrala Alingsås
 • Närsbo
 • Gröneslätt
 • St.Lygnö
 • Hulabäck
 • Pojkebo
 • Svanvik
 • Sollebrunn tätort (Mellbysidan av riksväg 42)
 • Erska
 • Ingared
 • Kärrbogata
 • Tolleredskog
 • Allt efter Ödenäs korsningen (Lilla Edsåsvägen, Pallbergsvägen, Ödenäsvägen mm)
 • Gendalen
 • Genneved
 • Glossbo
 • Bjärlanda
 • Ränne

Tisdag

 • Kvarnbacken
 • Dammtorpet
 • Enehagen
 • Färgesund
 • Röhult
 • Hjälmared
 • Västra Ängabo
 • Östra Ängabo
 • Maryd
 • Stora Mellby
 • Jordala
 • Norsesund
 • Vässenbo
 • Sandvik
 • Hultebacka
 • Allt på Edsåsvägen samt avstickare fram till och med Hemsjö Dalenvägen och allt inne på den vägen.
 • Magra
 • Sollebrunn tätort (Gräfsnässidan av riksväg 42)
 • Torp (Sollebrunn)

Onsdag

 • Kungegården
 • Bolltorp
 • Gråbo
 • Stockslycke
 • Norra/Södra Fiskaregatan
 • Östad upp till och med Kvarnabo
 • Granvattnet
 • Västra Bodarna (hela sidan mot sjön)
 • Bergsjöholm
 • Bryngenäs
 • Charlottenberg
 • Lövhult
 • Gräfsnäs
 • Livered
 • Loo (fram till Loo tätort från Gräfsnäshållet))

Torsdag

 • Nolby
 • Nordosten
 • Noltorp
 • Kullingsberg
 • Klinten
 • Västra Bodarna (hela innersidan mot E20)
 • Vardsjön
 • Brukavägen/Tistelvägen/Törnevägen
 • Hemsjö
 • Ryd
 • Hästeryd och allt upp till och med Hagtorsslätt 
 • Tätort Loo
 • Attholmen
 • Långared

Fredag

 • Saxebäcken
 • Tegelbruket
 • Dammen
 • Kavlås
 • Hedvigsberg
 • Eriksberg
 • Stampen
 • Tingsvägen/Sockenvägen/Bygdevägen/Mantalsvägen/Hemmansvägen
 • Torvmossen (från Fågelvägen och neråt)
 • Stadsskogen
 • Skår
 • Lövekulle (från Lövekullevägen 29 och uppåt)
 • Allt på och längs med ”Flyrakan”
 • Området runt Bälinge (Bälingetorp, Bälinge kyrkväg, Kärtared)
 • Kristineholm
 • Vänga
 • Börta
 • Vagnshed
 • Driveslätt

Kundtjänst för avfallshämtning

NULL

Vid frågor om avfallshämtning. Telefontider: må-fre 8-12, Avfallsavdelningen