1 Driftstörningar

Elda trädgårdsavfall

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser är förbjudet under perioden 15 april – 30 september enligt kommunens Lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö.

För att ta hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt ska du i första hand göra något av följande:

Allt som inte är trädgårdsavfall är enligt lag förbjudet att elda och ska lämnas till återvinningscentralen för återanvändning alternativt återvinning.

Valborgsmässofirande med brasa

För en brasa i samband med Valborg finns stora möjligheter att få dispens från förbudet. Ansökan om dispens är för närvarande kostnadsfri och görs via kommunens e-tjänst.

Eldning sker alltid med eget ansvar vilket gör dig ansvarig om en eld skulle sprida sig och orsaka skador. Därför är det mycket viktigt att ta hänsyn till rådande väderförhållanden, vara noggrant förberedd med släckutrustning samt placera elden på en strategisk plats så att den inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Viktigt att tänka på är också att inte elda blött trädgårdsavfall till exempel färskt gräs, blast, färska löv och kvistar, därför att det då kan uppstå besvärande rök som stör dina grannar. Även om du eldar torrt trädgårdsavfall behöver du tänka på vindriktningen så att röken inte stör.

Alingsås kommun