1 Driftstörningar

Publicerad 2024-06-10, kl 15:13

Nominera till Alingsås kommuns pris för mänskliga rättigheter

Nu är nomineringsperioden för mänskliga rättighetspriset igång. Rådet för mänskliga rättigheter ligger bakom priset på 10 000 kronor som inrättades förra året.

Rådet för mänskliga rättigheter i Alingsås kommun består av 15 ledamöter. De flesta är representanter från civilsamhället och fyra är utsedda av kommunstyrelsen. David Skoog (KD) är ordförande i rådet och berättar om bakgrunden till det priset.

– Vi vill synliggöra goda exempel som görs av civilsamhället för att skapa inkludering och motverka utanförskap. I slutändan handlar det om att alla medborgare ska bli sedda och känna sig inkluderade och det är såklart en väldigt viktig fråga, säger David Skoog.

Priset delades ut för första gången förra året. Då gick det till Svenska kyrkan och diakonerna Sara Jakobsson och Lena-Carin Ängslycke för sitt engagemang och värdefulla arbete med regnbågsveckan i Christinae kyrkpark.

Från 5 juni fram till 31 augusti kan vem som helst nominera en förening eller annan organisation som med sitt engagemang utfört en insats som främjat mänskliga rättigheter på lokal nivå eller med anknytning till Alingsås kommun. Juryn består av politiker från kommunstyrelsen som efter sommaren utser en vinnare som prisas med en motivering och 10 000 kronor.

Priset kommer i år att delas ut på kommunfullmäktige 25 september.

David Skoog hoppas att både nomineringstiden och prisutdelningen ska ge ringar på vattnet.

– Många föreningar gör redan många bra saker inom det här området. Förhoppningsvis kan ännu fler börja fundera kring vad de gör och hur de kan utvecklas för att skapa en ännu mer inkluderande miljö i sin organisation. Prissumman är också så pass stor att den kan göra skillnad i en förening så vi hoppas på stort intresse från civilsamhället, avslutar han.

Skicka din nominering till kommunstyrelsen@alingsas.se och skriv ”Nominering till priset för mänskliga rättigheter” i ämnesraden.

Kontakt

David Skoog, ordförande i rådet för mänskliga rättigheter
david.skoog@alingsas.se, 072-740 56 57

Cecilia Knutsson, stabschef kommunledningskontoret
cecilia.knutsson@alingsas.se, 0322-61 72 70

Alingsås kommun