1 Driftstörningar

Publicerad 2024-05-16, kl 07:39

Del av Norra Ringgatan stängs av

Måndag den 20 maj inleds ett VA- och gatuarbete i korsningen Norra Ringgatan/Nygatan/Prästgårdsvägen. Arbetet medför avstängning och omledning av trafiken.

Korsningen på Norra Ringgatan är i behov av upprustning efter de byggnationer som skett i området. Nu ska korsningen förses med stensatta betongramper för att harmonisera med uttrycket i stadskärnan och för att skapa ett hållbart resultat över tid. Dessutom utförs ett VA-arbete i samma veva.

Arbetet beräknas pågå till mitten av juni och kommer att orsaka störningar i trafiken eftersom Norra Ringgatan stängs av helt vid arbetsområdet.

Trafik från och till Prästgårdsvägen kommer att ledas om via Brunnsgatan/Landskyrkoallén.

Inkommande trafik till Brunnshusallén och Kv. Månen (Drottninggatan 32-34) leds om via Drottninggatan och Färgaregatan och ut på Norra Ringgatan ut vidare på ordinarie väg på Norra Strömgatan. Observera att tillåten körriktning på Färgaregatan ändras under byggtiden för att möjliggöra den här omledningen.

Var uppmärksam på den skyltning och de orange hänvisningspilar som placeras ut på platsen.

Alingsås kommun