1 Driftstörningar

Publicerad 2024-05-07, kl 07:37

Nu testas Alingsås första cykelgata

Konduktörsgatan testas nu som första cykelgata i Alingsås kommun. Invigningen är den 16 maj och pilotprojektet avslutas i oktober.

Det är tekniska nämnden som har beslutat att genomföra pilotprojektet med Konduktörsgatan. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten för cyklisterna och länka ihop cykelbanan från Stadsskogen och Kavlås med cykelbanorna in mot centrum. 

Det fanns planer på att genomföra pilotprojektet redan förra året men nu har parkeringsfrågan utretts vidare och mynnat ut att det kommer att finnas fyra särskilt anordnade platser för gatuparkeringar längs Konduktörsgatan. De närboende har fått mer information om detta.

En cykelgata regleras genom ett vägmärke och fordon får inte framföras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Vidare ska motordrivna fordon anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Lägre hastighet på Konduktörsgatan kommer att säkerställas med fysiska hastighetsdämpande åtgärder.

Under och efter pilotprojektet kommer cykelgatan att utvärderas innan något beslut om framtiden fattas.

Alingsås kommun