1 Driftstörningar

Publicerad 2024-04-22, kl 10:03

Vinnare konstgestaltning till nya Nolhaga ishall

Konstnär Peter Johanssons verk ”Holiday on Ice” vann upphandlingen om en permanent konstgestaltning till nybyggnationen av Nolhaga ishall.

84 intresseanmälningar lämnades in totalt varav åtta intresseanmälningar valdes genom poängbedömning ut att gå vidare i processen. Därefter beslutade en jury om vilka tre konstnärer som gick vidare för skissuppdrag. Av dessa valdes skissförslaget med titel ”Holiday on Ice” av konstnär Peter Johansson ut som det vinnande bidraget.

– Peter Johansson är en renommerad svensk konstnär med eget uttryck. Vi ser fram emot att kunna uppföra ett verk av honom som är tillgängligt att se för alla alingsåsare och våra besökare, säger Maria Larsdotter Spertina, verksamhetschef kultur, turism och fritid. 

”Holiday on Ice” är en skulptural gestaltning i två delar, som ska placeras på både in- och utsidan av Nolhaga ishalls huvudentré. Den utvändiga skulpturen, i lackad komposit, föreställer tre is-sportutövare med koppling till konståkning, isdans/show och ishockey. Figurerna spejar glatt över aktiviteter, publik och park från en stor puck högt ovan mark.

Invändigt återkommer pucken på andra våningen men utan figurer och välkomnar som sittyta eller som spontan scen. Puckarna är placerade så att det skapas en samhörighet mellan dem både inom- och utomhus.

Motivering vinnande skissförslag

Utdrag ur motivering:

”Holiday on Ice” är ett verk som kommer att välkomna utövare, besökare och förbipasserande i parken. Med sin friskhet och humor, livliga kulörer och formspråk står skulpturen stadigt i konstens förmåga till överraskning, direktförmedling och att skapa igenkänning. Konstnären har tagit intryck av utövarnas perspektiv om vad idrotten, deras sporter och platsen betyder för dem: träning, tävling, utveckling, gemenskap och en nybyggd ishall att vara stolta över.

Konstgestaltningen ”Holiday on Ice” kommer att tillföra området ett samtida visuellt uttryck och bli ett kittlande landmärke för Nolhaga ishall.”

0,5%-regeln

0,5%-regeln innebär att 0,5% av byggkostnaden avsätts till konstgestaltning i samband med om- och nybyggnation. Regeln infördes 1980 av Alingsås kommun år. Konsten medverkar till att skapa mötesplatser och platser för reflektion och diskussion. Konsten bidrar till gestaltningen av kommunens offentliga miljö.

Om Nolhaga ishall

Alingsåshem bygger på uppdrag av Kultur- och utbildningsförvaltningen en ny ishallsanläggning i Nolhaga då den tidigare ishallen är uttjänt och behövde förnyas. Den nya anläggningen är i två våningar och kommer uppfylla kravet för matcher i division 1.

Förutom isyta och utrymmen för verksamheternas behov innehåller anläggningen även kafédel, kontor, gym- och uppvärmningsyta, konferensrum samt en läktare med plats för 500 personer. Den nya ishallen är planerad utefter bästa möjliga energieffektivitet utifrån byggnadstekniska förutsättningar och beräknas stå klar årsskiftet 2024/2025.

Alingsås kommun