1 Driftstörningar

Publicerad 2024-04-19, kl 11:57

Uppdatering om ekonomin i Alingsås kommuns förskolor och skolor

Här kommer en uppföljning till den information som gick ut i förra veckan. Bakgrunden är de diskussioner som pågår i lokalmedia om det ansträngda ekonomiska läget i Alingsås kommuns förskolor och skolor.

Barn- och ungdomsförvaltningen har jobbat intensivt de senaste veckorna för att nå en rimlig kostnadsnivå utifrån budget. De kortsiktiga åtgärderna har gett önskad effekt. Vårt mål har hela tiden varit att behålla vår personal. Förvaltningen har därför tillsammans med kommunledningskontoret samtidigt gjort en översyn av avtal, inköp, lokalkostnader och förväntade intäkter. Detta innebär att vi kan dementera uppgifterna som cirkulerat om att det ska ske uppsägningar.

Det är samtidigt viktigt att poängtera att förskolans och skolans verksamhet inte är statisk. Vi behöver ständigt arbeta för att ha en så ändamålsenlig organisation som möjligt. Vi har tagit ställning till att ha en högre grundbemanning för att prioritera en verksamhet med högre andel tillsvidareanställd behörig personal istället för att arbeta med en högre andel timvikarier. Beslut om vikarier återgår till rektorerna och vi arbetar med att organisera oss inför hösten, med tanke på hur många barn och elever vi beräknas ha på våra förskolor och skolor. Rektorerna kommer att informera vårdnadshavare om vad det innebär för deras barns förskola och skola.

Ytterligare en anledning till att det ekonomiska läget har förbättrats är att regeringen har aviserat ytterligare statsbidrag till skolan under innevarande år. Detaljerna kring hur mycket pengar som går till Alingsås kommun är dock inte klara än men vi räknar med besked om det inom kort.

Vårt långsiktiga mål är att ha en stabil organisation som är i balans med de ekonomiska förutsättningarna, och att våra förskolor och skolor fortsätter att erbjuda utbildning av samma goda kvalitet som tidigare.

Alingsås kommun