Publicerad 2024-04-15, kl 07:54

Socialtjänsten bemannar i Bjärke

Nu stärker socialförvaltningen sin närvaro på plats i Bjärke. Som ett första steg kommer personal finnas på servicekontoret i Sollebrunn en dag i månaden under våren.

Satsningen i Sollebrunn kommer till utifrån både önskemål från allmänheten och förvaltningens vilja att stärka sin närvaro i de norra kommundelarna.

– Syftet är att det ska bli enklare för de som bor i Bjärke att komma i kontakt med oss, säger Josefine Werner Alm, som är samordnare tillsammans med Carina Andréasson.

Det kommer vara drop-in på servicekontoret i Sollebrunn dels den 7 maj och dels den 11 juni kl. 10-16. Socialtjänsten finns på plats för att fånga upp frågor och funderingar och visa på vad det finns för stödinsatser. Besökare kan också få vägledning med att hitta rätt kontaktvägar in i förvaltningen. Det finns även möjlighet att få stöd med att hitta på hemsidan och använda kommunens e-tjänster.

– Vi kommer inte kunna göra utbetalningar eller handlägga ärenden på plats i Sollebrunn. Men målet är att bli en naturlig första väg in till socialtjänsten för de som bor runt om i Bjärke, säger Carina Andréasson.

Om satsningen i vår slår väl ut kan det bli aktuellt med en fortsättning efter sommaren.

Alingsås kommun