1 Driftstörningar

Publicerad 2024-04-12, kl 10:00

Etablera dig i Västsveriges attraktivaste verksamhetsområde

Regionens mest attraktiva etableringsplats, det är Alingsås kommuns ambition för Bälinge företagspark. Nu öppnar vi upp för att lämna intresseanmälningar för etablering och bjuder även in till öppet hus där vi berättar mer och svarar på frågor som rör Bälinge företagspark.

Bälinge företagspark bedöms tack vare sitt attraktiva läge både i Alingsås och i regionen kunna generera upp till 1500 arbetstillfällen när det är helt utbyggt. Det har redan väckt stort intresse från både etablerade och nya företag och modejätten Lindex blir först att flytta in i området med sitt nya omnilager, som beräknas stå klart under 2024.

Utvecklingen av företagsparken ska bemöta efterfrågan på kort sikt men även kunna svara på marknadens snabba förändringar mer proaktivt. Under cirka två och ett halvt år har planeringen av området pågått och kommunen går parallellt med färdigställandet av detaljplanen nu in i nästa fas av projektet.

– Området är enormt, närmare 200 fotbollsplaner stort. På grund av efterfrågan på verksamhetsmark i kommunen är tid en självklar parameter i projektet. Samtidigt vill vi inte tumma på kvaliteten. Det är en utmaning att förena dessa intressen, men jag skulle vilja påstå att vi faktiskt lyckas. Det är den tydliga målbilden för området som driver oss, säger Hanna Andersson, exploateringschef i kommunen.

Plats för olika typer av företag

Bälinge företagspark riktar sig främst till företag verksamma inom småindustri, lager och logistik, men även viss handel, kontor och service kan etablera sig. Samtidigt som arbetet pågår med att få all infrastruktur på plats så öppnar kommunen nu upp för intressenter att göra intresseanmälningar på tomter för attraktiva etableringar. På grund av områdets storlek kommer företagsparken att byggas ut i etapper. Det innebär att vissa tomter kommer vara redo tidigare än andra.

– Det är en stor milstolpe för oss att kunna börja knyta etableringar till området. Lindex är först på plats, och andra aktörer har också visat stort intresse för att etablera sig i företagsparken. Bälinge är ett viktigt utvecklingsprojekt för Alingsås och området kommer att bli fantastiskt när det står klart, säger Daniel Filipsson (M) kommunstyrelsens ordförande och Simon Waern, (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Öppet hus och intresseanmälan

Den 3 och 4 juni mellan kl. 17 och 20 kommer representanter från Alingsås kommun att vara på plats på turistinformationen för att samtala om allt rörande Bälinges företagspark.

För mer information om Bälinge företagspark och e-tjänsten för intresseanmälan, besök: www.alingsas.se/etablering

Fakta Bälinge företagspark

Vision: Vara Västsveriges attraktivaste verksamhetsområde och entré till Alingsås för både lokala och externa företag att expandera och utvecklas.

Storlek: 80 hektar industri- och verksamhetsmark.

Läge: Strategiskt intill E20 endast fem kilometer från stadskärnan med goda pendlingsmöjligheter med säkra cykelvägar och bra kollektivtrafikförbindelser.

Hållbarhet: Alingsås Energi har förberett fossilfri, lokal produktion av fjärrvärme för miljövänlig uppvärmning av både lokaler och varmvatten.

Hanna Andersson

NULL

Exploateringschef, Exploateringsenheten

Simon Stefansson

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten

Interna genvägar

Bälinge företagspark