Publicerad 2024-04-02, kl 11:12

Digitala Alingsåskartan har uppgraderats

Den digitala Alingsåskartan (karta.alingsas.se) har bytt skepnad och återfinns nu i en ny och mer modern version.

Innehållet har kontrollerats och justerats och består nu endast av aktuell kommunal information av olika slag. För att skapa tydlighet har kartan nu också fått samma utformning som kommuns webbsida vad det gäller indelning av information.

Den nya kartan består av en huvudkarta och ett antal temakartor som följer motsvarande informationsindelning på webbsidan. Allt för att det ska vara lättare för dig att hitta den specifika information du är ute efter.

En hjälpfunktion finns tillgänglig i kartans nedre vänstra hörn och naturligtvis finns kartan tillgänglig för både datorer och mobiler.

Till den nya digitala kartan.

Alingsås kommun