Publicerad 2024-03-27, kl 11:39

ID-brickor monteras på avfallskärl

Nu pågår ett arbete med att ID-märka alla sopkärl i Alingsås kommun. Syftet är att kunna kvalitetssäkra arbetet med avfallshämtningen. 


Varje sopkärl förses med en plastbricka (RFID-tagg) som innehåller ett chip med ett unikt ID-nummer som sedan kopplas till kundens uppgifter. Detta gör vi för att kvalitetssäkra renhållningsarbetet. 

Kvalitetssäkringen innebär att vi på sikt kan säkerställa när ett kärl har blivit tömt eller om det finns avvikelser som vi behöver kommunicera med våra kunder.

Arbetet med att nita fast plastbrickan på kärlens framsida kommer att ske i olika omgångar i olika områden av kommunen. Samtidigt kommer kärlen även få en etikett med adressuppgifter och en streckkod som personalen kan läsa av vid tömning.

Arbetet är i full gång och kommer att fortsätta tills alla sopkärl fått sin ID-märkning.

Alingsås kommun