Publicerad 2024-03-25, kl 15:06

Bygget på Sveagatan börjar vecka 15

Vecka 15 börjar byggnationen på Sveagatan som främst innefattar åtgärder för gående och cyklister. Arbetet kommer att medföra en del trafikstörningar i området.

Syftet med projektet är att utveckla och bygga ut gång- och cykelnätet i Alingsås tätort för att öka tillgänglighet och framkomlighet för fotgängare och cyklister. Men även ny beläggning på gatan och upprustning av fickparken i korsningen med Göteborgsvägen ska genomföras de närmsta veckorna.

Arbetet kommer utföras i etapper och det kommer starta i korsningen mellan Sveagatan och Göteborgsvägen. Det kommer vara begränsad framkomlighet i området men man kommer kunna ta sig förbi och alla verksamheter är öppna som vanligt.

Vid ett par tillfällen, under några dagar per tillfälle, kommer trafiken från Stråhles allé ledas om via Ängsgatan för att arbetet kräver det. Då är det bara att följa skyltning på plats.

Även gående och cyklister uppmanas att följa skyltning på plats för att alla ska ta sig fram på bästa möjliga vis medan arbetet pågår.

Projektet planeras vara färdigt vecka 23.

Alingsås kommun