Publicerad 2024-03-22, kl 08:00

Kastanj sågas ner i museiparken

På tisdag den 26 mars ska en död hästkastanj i museiparken sågas ner.

Det döda trädet måste sågas ner ur säkerhetssynpunkt och arbetet beräknas ta ungefär halva tisdagen.

Arbetet kommer att medföra stora störningar i trafiken på Bankgatan och Södra Ringgatan förbi museiparken. Vi uppmanar att om möjligt välja annan väg och respektera våra medarbetare som jobbar på platsen.

Alingsås kommun