Publicerad 2024-03-22, kl 15:07

Framtidens ledare är i mål

Sedan november har 15 kommunanställda gått en kurs i ledarskap under namnet Framtidens ledare. Idag avslutades kursen med summering, reflektion och givetvis en högtidlig diplomutdelning.

Förhoppningen med Framtidens ledare har varit att inspirera och ta tillvara på interna talanger med potential att bli just framtida ledare i Alingsås kommun. Deltagarna har idag fått sammanfatta utbildningen och även format sin personliga handlingsplan för att våga ta steget och söka chefstjänster.

– Vi hoppas verkligen att vi med denna kurs har väckt ett intresse för ledarskapet och att de är sugna på att söka lediga tjänster, säger Maria Wallmyr, HR-strateg som hållit i utbildningen tillsammans med kollegan Anna Eliasson.

Sträva mot ett spännande arbetsliv

Fredagen avrundades med ceremoni där kommundirektör Maria Standar och personalchef Jerker Gustafsson delade ut diplom till de nya ledarkandidaterna.

– Det är viktigt att ni hittar er själva som människor och er egen botten. Jag vill skicka med att det är viktigare att ha ett spännande arbetsliv än en utstakad karriärplan. Fortsätt att ställa er frågan ’vad ska jag bli när jag blir stor?’, sa kommundirektör Maria Standar inför diplomutdelningen.

Kursen är en del av det pågående arbetet där kommunen vill utveckla både ledarskap och medarbetarskap. Det sistnämnda innebär att oavsett vad man väljer att göra med sina vidareutbildningar så ska de bidra till en bättre förståelse för både en chefs och en organisations roll.

– Vi kommer alltid behöva moderna och framåtsträvande ledare, säger Jerker Gustafsson, HR-chef.

Lärdom om sina egna värderingar

– Framtidens ledare har gett mig flera insikter om hur det är att vara ledare i Alingsås kommun, säger Maja Theorin, kommunikationsstrateg. Under utbildningens gång har vi tillsammans i gruppen reflekterat kring det personliga ledarskapet och grupprocesser, men också våra egna inre drivkrafter och värderingar. Förutom de fantastiska deltagarna från kommunens alla förvaltningar, var det bäst att få möjlighet att gå bredvid en chef från en annan verksamhet än den egna.

Deltagarna ska göra en skriftlig utvärdering av kursen och beroende på vad den visar är det möjligt att Framtidens ledare genomförs igen. Frekvensen på en potentiell uppföljare kommer i så fall bero på verksamhetens behov.

Jerker Gustafsson

NULL

Personalchef, HR-avdelningen