Publicerad 2024-03-21, kl 09:45

Tre rundor fyllda med aktiviteter

Nu finns tre olika aktivitetsrundor runt om i Alingsås kommun. Rundorna har olika teman och är en del av kommunens kontinuerliga arbete med att främja rörelseglädje och fysisk aktivitet.

Alingsås kommun arbetar löpande med att hitta olika sätt att stimulera kommuninvånarna till rörelse. Utegymmet i Nolhaga är ett tidigare exempel på detta medan de tre nya aktivitetsrundorna är ett annat.

– Vi tycker det är viktigt att främja fysisk aktivitet och rörelse på olika sätt, så att alla får möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Med de rundor som vi nu satsat på har vi möjliggjort hälsofrämjande aktiviteter som både är gratis och underlättar för variation i genomförandet, säger Caroline Forssbaeck, folkhälsostrateg i kommunen.

De tre aktivitetsrundorna ser olika ut och har olika teman. De består alla av ett antal stationer och ligger i Nolhagaområdet, vid Gerdsken och i Sollebrunn. Rundorna består av skyltar med olika övningar som inkluderar både pulshöjande aktiviteter samt lugn och närvaro. Det finns också övningsförslag för barn, vuxen och för olika funktionsförmågor. På varje skylt finns övningen beskriven, men du kan också hitta ytterligare förklaring via QR-koder.

Olika teman

Nolhaga berg – rörelse för alla


Består av åtta skyltar med olika övningar för styrka och rörelse. Övningarna är tillgänglighetsanpassade med förslag på hur du utför dem om du exempelvis sitter i en rullstol. Rundan i sig kan vara lite utmanande runt berget men det går också att välja vissa delar av rundan där flera av skyltarna finns. Rundan startar mittemot parkbadet och slutar vid ”Klämma” – men det går såklart att börja och sluta rundan var man vill. 

Gerdsken – harmonirundan


Består av tolv skyltar med olika övningar för medvetenhet och närvaro. Följer längs med befintlig stig runt sjön, genom skogen. Den börjar vid Prästerydsvägen och avslutas vid frilufts-/bastuklubben. Rundan är inte tillgänglighetsanpassad men det går att följa delar av den med exempelvis rullstol eller rullator.

Sollebrunn – puls och styrka


En pulshöjande, muskelstärkande runda med tolv övningar. Två övningar per skylt visar hur man kan utföra övningen som både vuxen och barn. Börjar och slutar vid parkeringen vid skateparken utanför Bjärkehallen.

– De här tre rundorna blir ett trevligt inslag som kompletterar vårt övriga utbud på ett bra sätt och jag tycker också att vi börjar få till en bra geografisk spridning över kommunen. När vi arbetat fram de här rundorna har vi också haft en god dialog med det lokala föreningslivet, främst när det handlar om placering av rundor och skyltar, säger Pär Hellsten, administrativ chef på kultur- och utbildningsförvaltningen.

Mer information och kartor för rundorna hittar du på www.alingsas.se/aktivitetsrundor.

Alingsås kommun