Publicerad 2024-03-20, kl 14:45

Lansering av nyhetsbrev till föreningar

Idag skickades det första nyhetsbrevet ut som specifikt riktar sig till föreningslivet. Det är ett av flera steg för att utveckla samarbetet mellan kommunen och föreningarna i Alingsås.

Nyhetsbrevet kommer skickas fyra gånger om året och gör det möjligt för kommunen att informera om vad som är på gång och ger också möjlighet att visa upp vad som händer i föreningslivet.

– Föreningar skapar på ett fantastiskt sätt mötesplatser för gemenskap mellan människor och ger Alingsåsarna möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Föreningslivet stimulerar människors utveckling och bidrar till en meningsfull fritid vilket bidrar till betydelsefulla mervärden för den enskilde i alla åldrar, säger Anne Gunnevik (L) ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, Rebecka Gustin (S) vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden och Sara Dahlin förvaltningschef kultur- och utbildningsförvaltningen i inledningen av brevet.

Välkommen att prenumerera på framtida utskick och läs dagens nyhetsbrev.

Alingsås kommun