Publicerad 2024-03-05, kl 08:31

Sveagatan ska bli mer framkomlig

Efter påsk startar byggnation av gång- och cykelåtgärder på delar av Sveagatan och korsningen med Göteborgsvägen. Syftet är att korsningen ska bli säkrare och tydligare för alla trafikanter.

Korsningen mellan Sveagatan och Göteborgsvägen är stor till ytan och det finns ett stort behov av förbättrade korsningsmöjligheter för gående och cyklister. Längs Sveagatan finns i dag endast trottoarer, vilket skapar en otrygg miljö för cyklister eftersom körbanan trafikeras av personbilar, busstrafik och lastbilar.

Nu ska korsningen göras mindre till ytan men med bibehållen framkomlighet, samt att korsningsmöjligheter för gående och cyklister ska förbättras. Samtidigt ska den norra trottoaren längs Sveagatan breddas till en gång- och cykelbana. I samband med projektet rustas gatan upp med ny beläggning och belysning och den mindre fickparken i korsningen skall få ny gestaltning med bland annat nya bänkar och planteringar. Se karta för ungefärlig sträckning för byggnationen.

Byggnationen planeras att starta efter påsk vecka 14 och allt beräknas vara klart vecka 23. Arbetet utförs av kommunens utförandeenhet tillsammans med entreprenören NCC.

Alla verksamheter i området kommer att vara tillgängliga som vanligt under byggnationen och man kommer kunna ta sig förbi området. Arbetet kommer dock medföra begränsad framkomlighet och vi uppmanar den som har möjlighet att välja annan väg. Måste du passera är det viktigt att följa skyltning på plats och du får då räkna med lite längre restid.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten