Publicerad 2024-02-27, kl 10:11

Elljusspår utan belysning efter stormen

Förra veckans hårda vind har drabbat elljusspåren både i Sollebrunn (Erska) och på Hjortgården. Det ett par veckor innan allt lyser som vanligt igen.

Den kraftiga vinden i framför allt fredags gjorde så att flera träd ramlade över luftledningarna. På vissa ställen har ledningen också gått av och ligger på marken.

Anläggningarna är nu avstängda och elsäkrade så att inga olyckor kan ske. Reparationen av båda elljusspåren kommer att ske vecka 10. Då blir det lite trångt att passera i spåret på grund av de maskiner som används i arbetet.

Alingsås kommun