Publicerad 2024-02-25, kl 09:48

Döda almar sågas ner

Den 28-29 februari ska ett antal döda almar längs Göteborgsvägen sågas ner. Träden har drabbats av almsjukan och måste sågas ner eftersom de utgör en säkerhetsrisk. 

Arbetet är ganska omfattande och kommer att påverka trafiken på olika sätt. Det kommer skyltas på platsen och det kommer också vara vakter som styr trafiken på några platser. Parkeringsplatserna längs med gatan kommer också att stängas av medan arbetet pågår.

Vi uppmanar alla bilister, cyklister och fotgängare att om möjligt välja annan väg under onsdagen och torsdagen. Måste man passera är det viktigt att vara försiktig och följa skyltning på plats.

Efter att de döda almarna tagits bort är tanken att det på lite längre sikt ska planteras nya träd i området.

Alingsås kommun