Publicerad 2024-02-19, kl 08:21

Ny pumpstation i Västra Bodarna

Under våren ska det byggas en ny pumpstation på Prostens väg i Västra Bodarna. En del skogsavverkning är redan gjord, men det stora montaget av den nya stationen planeras till maj månad.

Den gamla pumpstationen på Prostens väg är sannolikt byggd i slutet på 60-talet och är föråldrad ur både arbetsmiljösynpunkt och funktionalitet. Den nya stationen är utrustad med den senaste tekniken. Bland mycket annat kommer den utrustas med luktrening på ventilationsluften och via fiber vara uppkopplad mot avloppsreningsverket i Nolhaga för övervakning och snabb larmhantering.

– VA-avdelningen ökar takten för ledningsförnyelse och i det ingår också att byta ut och modernisera gamla pumpstationer, säger enhetschef Torvald Krantz.

Den nya pumpstationen ska placeras cirka 40 meter söder om den nuvarande. Byggnationen är väderberoende men om allt går enligt plan tas den nya i drift i maj.

Alingsås kommun