Publicerad 2024-02-13, kl 07:00

Andra etappen av VA-arbetet på Östlyckan

Nu startar nästa etapp av VA-arbetet på Östlyckan. Det handlar om sträckan på Oriongatan upp mot trafikljusen vid väg 180.

Det är en renovering av det allmänna VA-nätet som görs på Östlyckan. Sträckan längs Oriongatan var först ut och nu är det dags för sträckan längs allén på resterande delen av Oriongatan ut mot väg 180.

— Alingsås Energi kommer att medverka med förberedelser för el och gatubelysning när vi ändå är där och gräver, säger VA-ingenjör Jörgen Svensson.

Den här etappen beräknas att ta cirka två månader, beroende på väderförhållanden och oförutsedda händelser. De gamla ledningarna ligger på relativt stort djup så arbetet kommer förorsaka breda schakter och avspärrningar. Därför kommer gatan att stängas för genomfart och parkeringsplatserna längs allén försvinner. Det finns ändå goda möjligheter att ta sig fram via väg runt området Östlyckan.

Kortare avbrott på vattenleveranserna kommer att ske vid omkopplingar. Eventuellt kan vattnet bli grumligt korta perioder under arbetets gång, då uppmanar vi till att spola i kranen tills vattnet blir klart igen.

Under 2024 kommer arbetet att fortsätta med etappen från restaurang VED längs Vintergatan ner mot Östlyckeskolan.  

Telefontid Teknisk service

NULL

Kontakta Teknisk service på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Teknisk service