Publicerad 2024-02-09, kl 10:17

Skogsgallring på Torvmossen och i Stadsskogen

Ett par veckor framåt pågår det skogsgallring på Torvmossen och i Stadsskogen. På båda ställena behöver man vara försiktig om man närmar sig arbetsområdet.

På Torvmossen längs med promenadstigen runt Gerdsken upp mot Rosendalsvägen pågår en naturvårdsgallring ett par veckor framåt. Arbetet sker i samråd med Skogsstyrelsen och fokus ligger på att ta bort gran och gynna löv och tall. En del av arbetet sker med skogsmaskin medan andra delar röjs av manuella huggare och mindre maskiner.

Promenadstigen runt Gerdsken kommer att skyltas med varningsskylt från båda håll, bland annat vid Gröneslättbadet och uppe vid Rosendalsvägen. Som fotgängare och cyklist i området behöver man ta stor försiktighet och vara uppmärksam i närheten av maskiner och personal. Kan du undvika området vardagar kl. 7-17 under denna period är det det bästa. 

Även i Stadsskogen börjar vi nästa vecka med en naturvårdsgallring i samråd med Skogsstyrelsen, det handlar då om södra delen av Stadsskogen. Där måste man också vara uppmärksam eller välja annan väg medan arbetet pågår.

Se de inringade områdena på kartorna för mer exakt information. 

Alingsås kommun