Publicerad 2024-02-05, kl 07:00

Muddring i Säveån

Med start den här veckan kommer det att pågå arbete med rensning av bottensediment i två områden i Säveån, vid mynningen till Mjörn. Delar av massorna ska återanvändas som skyddsvallar på Alingsås Bågskytteklubbs anläggning vid Mariedal. 

Syftet med arbetet i Säveån är att upprätthålla farledens djup så att fritidsbåtar och ångbåten S/S Herbert kan ta sig ut till och in från Mjörn utan att köra i botten. 

Rensningen sker i två områden i Säveån. Massor från det ena området har efter provtagning och analys bedömts vara lämpliga för återanvändning. Därför kommer de att transporteras till Alingsås Bågskytteklubbs anläggning vid Mariedal där de ska återanvändas som skyddsvallar.

Att massorna får ett nytt syfte och återanvänds på en lokal plats bidrar till ett minskat klimatavtryck jämfört med om de skulle köras i väg till deponi.Detta går även helt i linje med de globala målen, där vi ska sträva mot återanvändning och ett effektivt nyttjande av naturresurser (mål 12).

Under de veckorna som arbetet pågår kommer det gå fler transporter än vanligt på Viktoriagatan-Lövekullevägen, på delar av Afzelivägen och på Mariedalsvägen upp mot Bågskytteklubbens anläggning. Vi ber om förståelse för den störning det eventuellt kommer medföra för boende i närområdet.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten