Publicerad 2024-01-26, kl 08:32

Trädbeskärning de närmsta veckorna

De närmsta veckorna kommer vi att utföra en hel del trädbeskärning på olika platser i Alingsås. Arbetet påverkar trafiken mer eller mindre på de olika platserna.

  • 30-31 januari beskär vi björkallén på Norra och Södra Strömgatan. Under tiden arbetet utförs kommer parkeringsplatserna vara avstängda och körbanan smalare.
  • 7 februari beskär vi längs Göteborgsvägen. Då kommer flaggvakter att reglera trafiken vilket kan leda till lite köer.
  • 13 februari beskär vi längs delar av Lendalsgatan. Då kommer körfältet att bli smalare samt att flera parkeringar kommer stängas av.
  • 20-22 februari beskär vi hela Stadsskogsgatan. Då blir både körbanan och gång- och cykelvägen smalare.

Vid oförutsedda händelser kan det bli förändringar i planeringen. Vi ber om att ni tar det försiktigt i trafiken om ni passerar ett arbetsområde.

Alingsås kommun