Publicerad 2024-01-15, kl 11:30

1800 bostäder de kommande tio åren

2023 levererade Alingsås kommun fler detaljplaner än på länge. Det tillsammans med flera attraktiva utvecklingsområden gör att det planeras för cirka 1850 bostäder de kommande tio åren.

Alingsås stad växer – trots den något svajiga konjunkturen. Nu i början av året ska planprioriteringen för 2024 antas för att säkerställa att den politiska viljeinriktningen för kommunens fysiska planering efterföljs. Det finns flera områden som de kommande åren ska förädlas med nya bostäder.

– Vi har en spännande tioårsperiod framför oss där mycket kommer att hända. Det är inte bara Mjörnstranden och Stadsskogen i fokus utan det kommer hända saker på fler ställen, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M), och fortsätter:

– Analyser har gjorts och de visar att det historiskt sett har varit stort fokus på flerfamiljshus. Nu flyttar vi fokus lite och öppnar upp för mer byggnation av småhus, vilket ligger rätt i tiden. Exempelvis fanns det en stor efterfrågan på villatomterna på Kavlås äng vilket visar att Alingsås är en attraktiv stad att vilja bygga och bo i.

På resterande mark på Kavlås äng ska Poll arkitektur & 4D Gruppen bygga rad- och parhus. De vann den utlysta markanvisningstävlingen med sitt förslag på nybyggnad.

Flera attraktiva områden

Vid sidan av Kavlås äng, Mjörnstranden och den fortsatta utbyggnaden av Stadsskogen finns det flera andra områden med i den tioåriga planeringen. Exempelvis pågår granskning av den detaljplan som efter antagande förväntas göra det möjligt att bygga ett helt nytt bostadsområde i Bryngeskog, söder om Stadsskogen. Där planeras det för 200 bostäder som företaget Derome vill uppföra.

Vidare planeras det för förtätningsprojekt i bland annat Bolltorp, Kristineholm och i stadskärnan.

– Det finns ett stort intresse från privata byggherrar att satsa i Alingsås och det är vi naturligtvis väldigt glada för, samtidigt som det visar att Alingsås är en attraktiv stad, säger tillväxtchef Jenny Perslow, och fortsätter:

– Det är också glädjande att vi har levererat många detaljplaner det senaste året. Arbetet med att få Alingsås att växa på ett klädsamt sätt i en ganska rask takt fortsätter hela tiden och vi har mycket att se fram emot de kommande åren. Det som planeras görs med betoning på hög kvalitet och gestaltning och med eftertanke. Vi har mycket att vara stolta över i Alingsås.

Många pågående projekt

Efter att detaljplaner vunnit laga kraft är nästa steg att söka och få ett beviljat bygglov. Även där har Alingsås kommun varit effektiv och under 2024 är det en rad byggprojekt som kommer att färdigställas. Bland annat ett par industri- och lagerlokaler samt flerbostadshus på fastigheten Tygvävaren på Plangatan i centrala Alingsås. Dessutom står Lindex nya anläggning redo för inflytt under första kvartalet 2024.

Under året fortsätter också arbetet med den nya ishallen och NKT:s testhall för högspänningsledningar att fortsätta för att färdigställas 2025. Dessutom påbörjas bygget av den nya skolan i Ingared och en ny lagerlokal intill Jordnära.

– I december beviljade vi även bygglov för det nya kommunhuset KABOM och det kommande året fortsätter arbetet med att hantera bygglovsansökningar för både stora och små projekt, säger bygglovschef Sophia Cohen.

Alingsås kommun