Publicerad 2024-01-09, kl 13:40

Låga nivåer av PFAS i Alingsås

I Alingsås har vi kommunalt dricksvatten med extremt låga nivåer av PFAS-ämnen. Så låga att vi ligger klart under gränsvärdet i den nya lagstiftningen som från 2026 endast tillåter 4 nanogram PFAS per liter dricksvatten. 

PFAS är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierade ämnen. De är syntetiskt framställda och används i ett stort antal produkter som till exempel i brandsläckningsskum och impregneringsmedel. PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa har visats ha negativa effekter på människor och djur. 

Vi genomför regelbundna prover av PFAS i våra råvattentäkter, som vi tar vårt dricksvatten från. Proverna visar på extremt låga nivåer så vi ligger glädjande nog väldigt bra till även när den nya lagen träder i kraft 2026. Detta gäller över hela Alingsås kommun eftersom proverna tas vid alla fem vattenverk.

Alingsås kommun