Publicerad 2023-12-13, kl 09:41

En extra miljon till föreningarna

Den 12 december beslutade kultur- och utbildningsnämnden om en tillfällig satsning på en extra miljon kronor till föreningslivet under 2024. 

I ett samhälle med ökade kostnader drabbas även föreningarna. Det är den nya vardagen som ligger till grund för den tillfälliga extra miljon som under 2024 ska delas ut i föreningsbidrag.

– Vi som kommun jobbar för att underlätta och möjliggöra för föreningslivet. Vi har valt att prioritera om i nämndens budget för 2024, och även om det inte kompenserar alla kostnadsökningar är det en bit på vägen, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anne Gunnevik (L).

Den extra miljonen läggs in i budgeten för att kompensera för de senaste årens inflation. Det blir alltså ingen extra sökväg för föreningarna som vid pandemistödet utan allt betalas ut i ordinarie föreningsbidrag.

– Utifrån det sociala hållbarhetsperspektivet är det angeläget för nämnden att möta föreningslivets behov så att kommunens rika föreningsliv kan fortsätta utvecklas, säger Rebecka Gustin (S), vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. 

Alingsås kommun