Publicerad 2023-12-13, kl 15:00

Alingsåsparken rustas upp – ska återfå sin forna glans

Planerna md att rusta upp och bygga om Alingsåsparken för att göra den mer tillgänglig för allmänheten går nu vidare. Samtidigt som den får förbättrade förutsättningar att användas för dans, föreställningar och andra aktiviteter. Tidigare i veckan antog kommunstyrelsen utvecklingsplanen för Alingsåsparken.

Alingsåsparken har en lång historia som dansbana och mötesplats för fest och glädje, både för alingsåsare och tillresande. Parken ägs idag av kommunen, men drivs av arrendatorn Jan Persson med hjälp av Alingsåsparkens kulturförening. Parken är i behov av upprustning för att kunna fortsätta vara en attraktiv mötesplats.

Utvecklingen framåt

Förslaget innebär att den inhägnade delen av parken minskas för att på så sätt göra det attraktiva grönområdet tillgängligt för allmänheten även när det inte pågår aktiviteter där man betalar inträde. Parken rustas upp både innanför och utanför inhägnaden med nya gångstråk, planteringar, armaturer och parkmöbler. Dessutom kommer en ny lekplats anläggas i den offentliga parken.

– Vi vill värna Alingsåsparkens anrika historia och samtidigt göra den till en naturlig mötesplats i vardagen för alingsåsarna. En större lekplats har länge saknats i denna del av staden och på det här sättet kan vi både bevara och samtidigt utveckla användandet av parken, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Ombyggnationen innebär bland annat att det kommer att sättas upp nytt staket i tidsenlig stil kring folkparken. Restaurangen hamnar i den öppna delen av parken vilket gör den mer tillgänglig och därmed också mer intressant för en hyresgäst. Byggnaden Gluggen kommer att rivas på grund av omfattande angrepp av kloranisoler. Planen är att komma igång med arbetet till hösten 2024.

– Med de här åtgärderna säkerställer vi Alingsåsparkens bevarande samtidigt som vi ger fler alingsåsare anledning att besöka den som offentlig park. Vår förhoppning är att den gamla folkparken nu ska återfå en stor del av sin forna glans, avslutar Simon Waern (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Alingsås kommun