1 Driftstörningar

Publicerad 2023-12-06, kl 08:58

Civilkurage uppmärksammas i nytt pris

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund vill uppmärksamma och uppmuntra civilkurage genom att årligen dela ut ett pris för modiga och medmänskliga handlingar, kallat ”Vardagshjältar”. Känner du någon du vill nominera?

— Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma civilkurage, eftersom vi ofta ser hur stor betydelse det faktiskt har för den som drabbats, säger Linda Ottosson, förbundsdirektör AVRF. Därför är det jätteroligt att vi nu återkommande kan lyfta våra vardagshjältar och tacka för deras fantastiska insatser. Dessutom hoppas vi att det kan ge ringar på vattnet och inspirera andra att gripa in när det behövs.

Tanken med priset ”Vardagshjältar” är att lyfta fram och uppmuntra personer som gjort en insats utöver det vanliga. En person som till exempel modigt ingripit för att hjälpa eller rädda en annan människa eller förhindrat en händelse som skulle annars skulle lett till att andra människor utsatts för fara. Utmärkelsen kommer att delas ut för 1-3 insatser varje år.

Vem kan nomineras?

Alla kan nomineras som uppfyller följande kriterier: den modiga och medmänskliga insatsen ska ha utförts inom AVRF:s geografiska område, alltså i Alingsås eller Vårgårda kommuner. Den nominerade kan också ha utfört insatsen på annan plats, men är bosatt i någon av AVRF:s medlemskommuner. Även personer som arbetar inom räddningstjänst, polis, ambulansverksamhet eller annan vårdverksamhet kan nomineras, förutsatt att insatsen skett under fritiden.

Vem som helst kan nominera kandidater till priset. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund tar emot nomineringar för hjälteinsatser utförda under 2023 retroaktivt, från 6 december och till och med den 10 januari 2024. Efter det är det dags att börja nominera för insatser utförda under 2024.

Du nominerar kandidater genom en e-tjänst som du når via AVRF:s och Alingsås kommuns hemsidor.

Priskommitté utser vinnare

En priskommitté, bestående av ordförande Daniel Filipsson, vice ordförande Bengt Hilmersson, förbundsdirektör Linda Ottoson och räddningschef Ante Mikacic, kommer att utse en till tre vinnare. Vinnarna kommer att premieras under kommunfullmäktige i februari eller mars, i den kommun där hjälteinsatsen utförts eller där den nominerade är skriven.

Alingsås kommun