Publicerad 2023-12-05, kl 11:07

Träffa projektgruppen för Mjörnstranden

Den 12 december kl. 14-16 kommer kommunens projektgrupp för Mjörnstranden att finnas på plats på turistinformationen för att visa upp utbyggnadsstrategin samt svara på frågor.

Utbyggnadsstrategin för Mjörnstranden, som kommer att ställas ut för allmänheten, beslutades i oktober av kommunstyrelsen och omfattar i vilken ordning området ska utvecklas.

Välkommen! Turistinformationen ligger på Kungsgatan 14.

Utbyggnadsstrategin för Mjörnstranden

Alingsås kommun