Publicerad 2023-11-20, kl 07:00

Orange Week – en vecka fri från våld

Den 20-26 november uppmärksammas Orange Week för att belysa mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relationer. Den 25 november infaller även Orange Day som är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Orange Day startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare och runtom i världen engagerar sig människor på olika sätt för att manifestera mot våldet. Vill du vara med i kampen den 25 november kan du bära något orange. Färgen, som är ljus och optimistisk, representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Lever du i en relation som skrämmer dig? Hit kan du vända dig!

  • Om det är akut, ring alltid 112
  • Socialjouren: 031-365 8700 (kvällar & helger)
  • Utväg: 0707-16 09 29
  • Kvinnojouren Olivia: 0322-137 65
  • Kvinnofridslinjen: 020-505050
  • Socialförvaltningen i Alingsås kommun: 0322-616000, be om att få prata med dagansvarig på enhet vuxna

Riskerar du att skada någon du älskar och vill ändra ditt beteende? Hit kan du vända dig!

  • Utväg: 0707-16 09 29
  • Välj att sluta: 020-555 666
  • Socialförvaltningen i Alingsås kommun: 0322-616000, be om att få prata med dagansvarig på enhet vuxna

Mer information: unwomen.se/kampanjer/orange-day

Alingsås kommun