Publicerad 2023-11-20, kl 10:37

Återvinningscentraler och dricksvatten får högt betyg

Alingsåsarna är nöjda med det vatten och avlopp och den avfallsservice som Alingsås kommun levererar. Det visar en undersökning som Prifloat Consulting gjort på uppdrag av totalt 30 kommuner och bolag i Sverige.

Alingsås var en av 30 kommuner eller bolag som deltog i höstens undersökningar där slumpvis utvalda invånare fick svara på frågor om avfallshantering samt vatten och avlopp.

Totalt fick 600 slumpvis utvalda alingsåsare möjlighet svara på enkäterna och det som sticker ut allra mest är hur nöjda de är med dricksvattnet. Frågor om allt från smak och lukt till vattentryck och pålitlig leverans gav ett mycket fint samlat omdöme där 98 procent av de svarande var antingen mycket nöjda eller ganska nöjda. 

Även frågorna om avlopp fick en hög andel positiva svar. Visst nämndes problem med stopp eller lukt någon enstaka gång, men sammanfattningsvis tyckte ändå 96 procent av de svarande att avloppet fungerar bra i den fastighet de bor.

VA-enkäten innehöll även frågor om hur vi som VA-leverantör upplevs kring saker som bemötande, information och fakturans utformning. Även där blir det en klar övervägande del positiva svar, samtidigt som ett par förbättringspunkter kan identifieras.

— Sammantaget är vi jättenöjda med resultatet på enkäten som ger oss ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt arbete. Det ger också inspiration till att jobba vidare och försöka bli ännu bättre, säger VA-chef Lovisa Björnsdotter.

Nöjda med återvinningscentraler

Även den parallella enkäten med fokus på avfallsverksamheten ger Alingsås gott betyg, både när det gäller det avfall som kommunen hämtar och när det gäller det avfall som invånarna lämnar på återvinningscentralerna. Exempelvis är 95 procent av de svarande mycket nöjda eller ganska nöjda i sitt samlade omdöme om våra återvinningscentraler.

— Vi har även en hög andel positiva svar (89 procent) om hur vi uppfattas som leverantör av tjänster för avfallshantering. Det är givetvis mycket positivt men vi fortsätter samtidigt arbeta med det vi ser att folk efterlyser. Exempelvis vill en del ha mer information från oss via hemsida och olika utskick medan andra ser ett problem med nedskräpning på olika platser runt om i kommunen, säger avfallschef Jeanette Hartung.

Alingsås kommun