1 Driftstörningar

Publicerad 2023-11-17, kl 12:19

Prisökningar bidrar till ökad omsättning i Alingsås stadskärna

2022 ökade den totala omsättningen i Alingsås stadskärna med 6 procent, vilket är likvärdigt med jämförbara medelstora stadskärnor. Bäst gick det för branscherna beklädnad samt hotell och restaurang och tuffast var det för dagligvaror. Det visar rapporten Cityindex, som Linda Siverbo från Fastighetsägarna presenterade under dagens Stadskärneträff.

Omsättningssiffrorna för 2022 visar att våra svenska stadskärnor har återhämtat sig och passerat 2019 års omsättningsnivåer. Den höga omsättningsnivån är positiv när vi nu står inför en ny utmanande tid, men samtidigt förklaras ökningen till stor del av höjda priser och inflation.

Under 2022 ökade omsättningen i Alingsås stadskärna totalt med 6 procent. Det är strax under genomsnittet för jämförbara medelstora stadskärnor, som låg på 7 procent. Störst ökning ser vi inom restaurang, hotell och restaurang samt beklädnad. Ökningen i beklädnadsbranschen är en positiv trend som avviker från jämförbara medelstora städer.

Kärvare tider påverkar våra köpbeteenden

Omsättningen av dagligvaror minskade däremot med 3 procent inom stadskärnan. Det följer en trend vi sett sedan tidigare och detsamma gäller nivån för kommersiell service.

– Ekonomiskt kärvare tider, men även upplevd otrygghet påverkar våra köpbeteenden och rörelsemönster vilket är något vi behöver vara uppmärksamma på och anpassa oss efter. Nu och i framtiden blir mänskliga möten genom upplevelser och kultur allt viktigare anledningar att söka oss till stadskärnan, säger Linda Siverbo, näringspolitiskt ansvarig hos Fastighetsägarna GFR.

Såväl kommunen, Alingsås handel och Fastighetsägarna ser ett stort värde i att nära följa utvecklingen i stadskärnan och att fortsätta samarbetet i frågor som handlar om att stärka det unika i Alingsås.

– Cityindex-rapporten hjälper oss att se trender för just vår stadskärna. Det är glädjande att se att Alingsås hämtade sig relativt snabbt efter den tuffa tiden under pandemin och nu totalt sett ligger i nivå med andra svenska stadskärnor, säger Mia Wallander, näringslivsstrateg i Alingsås kommun.

– Att varje år få ta del av och kunna se mönster i Cityindex-rapporten är mycket viktigt för oss i Alingsås Handel. Det hjälper oss att rikta insatser och förstå hur beteenden ändras över tid. Rapporten är också viktig då den ger både kommun, Fastighetsägarna och Alingsås Handel samma bild över utmaningar och vi kan då enkelt hitta gemensamma lösningar. I Alingsås Handel fortsätter vi ihärdigt att arbeta för att få en levande stad som människor längtar tillbaka till, säger Jonas Ericson, ordförande Alingsås Handel.

Siffror i urval

  • Hotell och restaurang – 19 procent ökning
  • Beklädnad –11 procent ökning
  • Restaurang – 9 procent ökning                
  • Kommersiell service – 4 procent ökning
  • Hem och fritid – 3 procent ökning

Fakta Cityindex

Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 104 stadskärnor det senaste året. Rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Projektet utgår från en enhetlig definition av stadskärnor, som baseras på befolkningstäthet och förekomst av kommersiell service, vilket gör resultaten jämförbara över tid och mellan landets olika stadskärnor.

Alingsås kommun