Publicerad 2023-11-08, kl 12:00

Permanent satsning på fritidskort för ungdomar

Nu blir det gratis fritidskort till ungdomar för kommande sommarlov. Det fattar kommunfullmäktige beslut om i budgeten för 2024–2026.

Under två somrar har ungdomar från årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet fått gratis sommarlovskort för resor med Västtrafik. Det föll väl ut och nu fortsätter satsningen även kommande sommarlov. Både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden får ett utökat kommunbidrag för att genomföra satsningen.

— Vi är stolta över att göra det här till en återkommande satsning. Med fritidskorten kan ungdomarna smidigt ta del av hela Västra Götalands utbud, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anne Gunnevik (L).

Alla elever som är folkbokförda i Alingsås kommun kommer att få sitt fritidskort med tillhörande instruktioner hemskickat med posten.

—  Vi vill uppmuntra ungdomars fritidsintressen och att enkelt kunna ta sig till olika aktiviteter är en förutsättning, säger kultur- och utbildningsnämndens vice ordförande Rebecka Gustin (S).

Kortet som skickas ut inför sommaren 2024 gäller dygnet runt mellan 1 juni och 31 augusti. Mer information om vilka zoner som gäller står i brevet som skickas ut med kortet.

Alingsås kommun