Publicerad 2023-10-24, kl 11:05

Historia och hållbarhet i fokus i nya Nolhaga trädgård

Nu sätts spaden i marken för att förädla Nolhaga trädgård. Målet är att skapa en inspirerande och hållbar nutidsträdgård med utformningsmässiga anspelningar till 1800-talet.

— Vår ambition är att trädgården ska länka alingsåsarna till stadens historia, säger stadsträdgårdsmästare Petra Wernersson.

Nolhaga trädgård innefattas av området från lekplatsen och lantgården ner mot Tallhyddan. Trädgården har funnits sedan 1700-talet då Jonas Alströmer ägde den och bedrev odling av grönsaker. På Claes Adelskölds tid runt sekelskiftet 1800/1900 fanns en boende trädgårdsmästare, växthus med varmbänkar och kallbänkar, orangeri för vinterförvaring av växter och mer exotiska inslag som vinstockar och persikor.

Flerårigt arbete

Beslutet att satsa på fysisk utformning i Nolhaga park togs i projektet Nolhaga – en plats för alla, som arbetades fram 2020 och 2021. Den satsningen innefattar även pågående renovering av slottet och andra byggnader i parken, men nu är det alltså dags för Nolhaga trädgård att byggas om och till viss del återställas till andan från 1890-talet.

Arbetet med trädgården är flerårigt och kommer att ske i etapper ända fram till 2028.

— Utöver den historiska aspekten är det genomgående temat hållbarhet. Vi vill att trädgården ska inspirera och bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, säger Petra Wernersson.

Under den första etappen som startar nu i oktober byggs bland annat nya gångvägar, en inspirationsträdgård som innehåller en fjärilsträdgård, en engelsk perennträdgård som flyttas från Jonsereds trädgård och en experimentträdgård där parkenheten visar upp olika sätt att odla.

— Både Susie Whites engelska trädgård och den vackra fjärilsträdgården tror jag kommer bli väldigt uppskattade, både av alingsåsare och besökare utifrån, säger Petra Wernersson.

I senare etapper planeras det bland annat för ett nytt orangeri med samlingslokal för exempelvis föreningar, större odlingsbäddar för privatpersoner samt en upprustad målarverkstad som kan fungera som bland annat kafé.

— Vi vill att alingsåsarna ska ta till sig platsen och vara medskapande av trädgårdens helhet. En viktig del i det är att skapa trevliga och inspirerande mötesplatser, säger Petra Wernersson.

Petra Wernersson bredvid några medarbetare i Nolhaga trädgård.
Stadsträdgårdsmästare Petra Wernersson.

Allt i egen regi

Hela projektet från gestaltning till byggnation genomförs av kommunen egen personal. Ljusdesignen görs i samarbete med Alingsås Energi, och just belysningen är något som sticker ut.

— Det är den första fullskaliga anläggning där vi har möjlighet att styra ljuset fullt ut. Det berikar dels det biologiska livet med exempelvis nattfjärilar och fladdermöss, men det ger oss också möjlighet att skapa trygghet i parken med hjälp av ljuset. Dessutom blir det även ekonomiskt och energismart, säger Petra Wernersson.

På tisdagens lilla ceremoni var Ingela Andreen (L), ordförande i tekniska nämnden, på plats för att ta det första symboliska spadtaget tillsammans med vice ordförande Lars-Ivan Gustafsson (S), kommunalråd Simon Waern (S) samt Petra Wernersson.

— Jätteroligt att det här projektet kommer i gång nu. Jag ser fram emot att det blir klart och hoppas att alingsåsarna kommer hit både för att uppleva trädgården och för att ta del av den kunskap som finns här, säger Ingela Andreen.

De olika etapperna av projektet med Nolhaga trädgård.

Alingsås kommun