Publicerad 2023-10-16, kl 10:20

Utställning om folktro på kulturhuset

Nu kan du se ”Trollbunden” i Ateljén på Alingsås kulturhus. Det är en utställning där besökaren får en inblick i den nordiska folktron med dess företeelser, seder och bruk, berättelser och berättande genom historien. Sista dagen att besöka utställningen Trollbunden är 3 november.

— Trollbunden berättar om folktro och är spännande och lite mystisk, säger Mikael Hammelev Jörgensen, utställningsproducent Alingsås museum.

Utställningen är uppdelad som små hus som var och ett har sitt eget särskilda innehåll, till exempel olika övernaturliga väsen, speciella magiska platser eller magiska föremål. Ett hus kommer även innehålla lokal folktro från trakten kring Alingsås.

Om folktro

I de flesta kulturer, finns trosföreställningar som faller utanför de officiella religionernas eller de naturvetenskapliga ramarna. Det kan vara föreställningar eller tro på övernaturliga väsen, trolldom, skrock, folkmedicin, vardagsmagi och andra övernaturliga företeelser. Detta kallas folktro. Folktron lever sig kvar i berättelser, sånger, och vissa seder och bruk som vi kan se spår av än idag.

— Personligen tror jag att väldigt många kommer få utbyte av att se utställningen Trollbunden, säger Mikael Hammelev Jörgensen. Folktro och spökerier fascinerar ju väldigt många och det finns över hela världen.

Folktro är inte något som tillhör det förflutna. Idag är det en genre som både är populär, omtalad och omskriven. Aldrig förr har vi varit så vetenskapligt upplysta och aldrig förr har vi haft lika lätt att få tillgång till forskning och kunskap. Ändå gror längtan efter berättelser om det okända, det oförklarliga och det bortglömda.

Trollbunden är en turnerande utställning. Utställningsproducent är Jennie Ardin, förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen.

På Alingsås kulturhus webb kan du läsa mer.

Alingsås kulturhus

NULL

Alingsås kulturhus, Kultur, turism och evenemang