Publicerad 2023-10-09, kl 08:16

Bredare service på Sveagatan

Nu har avfalls kundtjänst flyttat till Sveagatan och blivit en del av samhällsbyggnadsförvaltningens frontdeskfunktion. Därmed får alingsåsarna en ännu bredare service på Sveagatan.

Tidigare låg avfalls egen kundtjänst på Bälinge återvinningscentral. Nu är den funktionen flyttad, både organisatoriskt och fysiskt.

— Vi har förflyttad personal från Bälinge in till Sveagatan. Det en del i arbetet att utveckla och bredda frontdesken till att i större utsträckning fungera som ett första kontaktställe för förvaltningens besökare och kunder, säger Anna Milsta, utvecklingschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nu är det två personer som huvudsakligen bemannar frontdesken på Sveagatan och hjälper till med det mesta som rör samhällsbyggnad, avfall och förvaltningens övriga delar. Från och med den 23 oktober kommer öppettiderna för frontdesk att fördubblas vissa dagar. De nya öppettiderna blir måndag-tisdag kl. 13-15 (telefontid 10-15) och onsdag-fredag kl. 9-14.

— Det pågår ett förbättringsarbete inom förvaltningen där målet är att ge en än mer effektiv handläggning i kombination med gott bemötande, och där är frontdeskfunktionen en viktig pusselbit, säger Anna Milsta.

En annan del i att utöka servicen till alingsåsarna och Alingsåsföretagen är de överskådliga checklistorna för vanliga byggnadsåtgärder. Där är det senaste tillskottet ett checklista för installation av solpaneler, men totalt finns det hela nio olika checklistor som underlättar inför din ansökan eller anmälan. Alla checklistor hittar du här.

Alingsås kommun