1 Driftstörningar

Publicerad 2023-10-02, kl 10:05

Intrång i GR:s IT-system

Göteborgsregionen (GR) har haft ett intrång i delar av sitt externa IT-system.

Alingsås kommun är en av 13 medlemskommuner i GR. Du kan läsa mer om intrånget i deras system på deras egen hemsida.

Alingsås kommun