1 Driftstörningar

Publicerad 2023-09-29, kl 15:27

Ett år för Mini-Maria Alingsås

Mini-Maria mottagningen i Lerum och Alingsås har nu haft sin verksamhet i ett år och har redan hunnit möta flera ungdomar och deras anhöriga som har haft frågor eller bekymmer kopplat till narkotika.

Mottagningen vänder sig till ungdomar och unga vuxna mellan 13 och 21 år som har frågor eller problem som rör alkohol, narkotika och/eller spel om pengar och drivs i samarbete mellan kommun och region. På Mini-Maria arbetar socionomer, sjuksköterska, psykolog och läkare.

—  En fördel i att samla flera professioner är att vi får en större bredd och kan möta ungdomar och deras anhöriga med ett bredare utbud än om vi bara hade varit kommunpersonal. Vi kan snabbt ordna en psykolog eller läkarkontakt och få en samlad vård och stöd för ungdomen och deras anhöriga, säger Mikael Ek, behandlare vid Mini-Maria.

Sedan mottagningen öppnade har flera ungdomar och anhöriga sökt sig för att få stöd, där lättillgänglighet och korta vägar är en nyckel i arbetet.

— Vi kan oftast ta emot besök inom en vecka från första kontakt, vilket vi ser som positivt när man söker stöd. Det är främst vårdnadshavare som söker den första kontakten och att kunna möta upp snabbt ser vi som en viktig del i vårt arbete. Vi har även ett bra upparbetat samarbete med andra aktörer i kommun och region vilket gör att vi snabbt kan hjälpa till om behov av annat uppstår, säger Filip Sjöling, behandlare vid Mini-Maria.

Kan ni se några trender?

— Vi har haft öppet för kort tid för att utvärdera och se trender, men majoriteten av de ungdomar som kommer i kontakt med oss har provat cannabis, säger Filip.

Förekommer det mycket missbruk bland ungdomar i kommunerna?

— Bara för att man har provat alkohol eller narkotika innebär det inte att man behöver stöd från oss. De flesta behöver inte kontakt med vår verksamhet. Det vi hör är att det finns ungdomar som använder narkotika men vi tror att vuxna och kanske framför allt professionella behöver bli bättre på att uppmärksamma ungdomarna så att vi snabbt kan erbjuda hjälp för de som faktiskt behöver och inte vänta för länge, säger Mikael.

Till Mini-Maria kan du vända dig både som ungdom, vårdnadshavare eller annan anhörig. Alla besök är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt. För att komma i kontakt med Mini-Maria behöver du ingen remiss eller bistånd från socialtjänsten, utan det är helt frivilligt.

— Ring och rådgör så hjälper vi er på bästa sätt utifrån de svårigheter ni upplever, och kan vi inte hjälpa så försöker vi hjälpa er till rätt hjälp, förklarar Filip.

Här finns kontaktuppgifter till Mini-Maria

Alingsås kommun