Publicerad 2023-09-25, kl 15:24

Nu startar arbetet på Kabom

Under oktober startar Alingsåshem arbetet med att omvandla Kabomhuset till Alingsås nya kommunhus. Först ut är ett rivnings- och markarbete som bland annat innebär begränsad möjlighet till parkering i anslutning till Kabom från 2 oktober.

Alingsåsarna får en väg in till kommunen genom en gemensam reception med effektivare service då förvaltningskontoren samlas i det nya kommunhuset i Kabom. Det är målbilden för beslutet som klubbades igenom på kommunfullmäktige i juni i år.

—  Vi vill ge kommuninvånarna bästa möjliga service och genom att samla alla förvaltningskontoren på samma ställe och samtidigt uppgradera vår digitala servicenivå så kan vi korta tiderna för handläggning av ärenden till exempel, säger Maria Standar, kommundirektör.

Vad händer när?

Byggstart är 2 oktober då den upphandlade entreprenören Tommy Byggare kommer att börja riva ett mindre hus på Kaboms innergård. I mitten av oktober påbörjar Tommy Byggare markarbeten, vilket innebär samtliga parkeringsplatser runt Kabomhuset stängs av från och med 23 oktober.

Ingen obehörig trafik kommer alltså kunna köra in eller använda parkeringen från och med 23 oktober. Behöver du parkera i centrum finns andra närliggande parkeringsplatser, till exempel Estrad, Nolhaga eller Savannen.

Då Kabom blir en byggarbetsplats kommer det också innebära viss störning och en ökning av tung trafik i området.

—  Vi är medvetna om att en byggarbetsplats medför störningar som avspärrningar, trafik och buller, men vi hoppas alingsåsaren har överseende och uppskattar att byggnaderna tas om hand på ett varsamt sätt, säger Christer Winther Halldén, fastighet- och projektchef Alingsåshem.

Ett kommunhus med riksintresse

Tillsammans med boende och verksamheter i centrum blir platsen fylld av människor och aktiviteter under hela dagen vilket skapar en dynamisk och trygg plats i Alingsås. Kvarteret kommer återigen få en viktig och central roll i Alingsås då projektet beräknas färdigställas under 2026.

—  Det nya kommunhuset ger liv åt en kulturmiljö av riksintresse i centrala Alingsås. Genom att utveckla de tidigare fabriksbyggnaderna på ett hållbart sätt utvecklar vi Alingsås stadskärna och bevarar den historiska stadsmiljön, säger Christer Winther Halldén.

Bakgrund

Kabomhuset ska anpassas till ett modernt och funktionellt kommunhus och kontor för kommunens förvaltningar. Det ges plats åt 310 medarbetare och flexibilitet finns för ytterligare fler.

Kontorslösningen i Kabom är verksamhetsbaserad och aktivitetsbaserad. Utformning av det nya kommunhuset stödjer samverkan, kommunikation och beslutsfattande med målsättning om förbättrad samhällsservice till kommunens invånare.

Mer information

Du kan du läsa mer om Alingsås nya kommunhus och följa hur arbetet går här.

Alingsås kommun