Publicerad 2023-09-22, kl 15:23

Svenska kyrkan i Alingsås tilldelas priset för mänskliga rättigheter

Under fredagen delades Alingsås kommuns nyinstiftade pris för mänskliga rättigheter ut. Prisutdelningen hölls på Kom Loss-mässan och vinnarna för 2023 är Svenska kyrkan i Alingsås.

Det första och historiska mänskliga rättighetspriset i Alingsås kommun tilldelas Svenska kyrkan i Alingsås. I synnerhet prisas diakonerna Sara Jakobsson och Lena-Carin Ängslycke för sitt engagemang och värdefulla arbete inom ramen för regnbågsveckan i Christinae kyrkpark. Det var i samband med Westpride som Sara och Lena-Carin gjorde insatser för att främja mänskliga rättigheter och öka medvetenheten om HBTQI+-personers rättigheter i Alingsås.

Bakom priset står Rådet för mänskliga rättigheter och det är de fyra politikerna i rådet, som även sitter i kommunstyrelsen, som har suttit i juryn och rådet leds av ordförande David Skoog (KD). Han berömmer Sara Jakobsson och Lena-Carin Ängslyckes bidrag till mänskliga rättigheter i Alingsås.

— Arbetet de har gjort är en inspirerande påminnelse om att alla människor, oavsett kön, sexuell läggning eller identitet, förtjänar respekt, lika rättigheter och möjligheter. Genom att de har bjudit in andra kyrkor och olika organisationer som utställare, har årets pristagare byggt broar och främjat en kultur av förståelse och acceptans för alla invånare i Alingsås. Deras insatser är en strålande illustration av vad civilsamhället kan uppnå när vi arbetar tillsammans för en mer inkluderande och rättvis värld, säger David Skoog.

Vinnarna erhålls även 10 000 kr av kommunstyrelsen.

— Vi är otroligt stolta och glada, detta kom lite oväntat, men det visar på att det här arbetet är viktigt och att det inte bara är en vecka om året utan kommer fortsätta. Detta är ingen politisk fråga utan mänskliga rättigheter, säger Sara Jakobsson och Lena-Carin Ängslycke.

Från scenen berättar de att priset även går till Elisabeth Olson som inte kunde närvara under prisutdelningen och avslutar sedan sitt tacktal med ”Störst av allt är kärleken!”

Alingsås kommun