Publicerad 2023-09-15, kl 07:42

Fint exempel på samarbete

Ett stort projekt med både detaljplaneändring och bygglovsansökan behöver inte bli särskilt krångligt eller ta särskilt lång tid. Det har bygglovsenheten bevisat i samarbete med Logistea och NKT, som fått alla klartecken inför byggstart av en ny anläggning på fastigheten Bulten 1 i Alingsås.

NKT finns i 16 länder och konstruerar, tillverkar och installerar kraftkabellösningar för låg-, medel- och högspänning som möjliggör hållbar energiöverföring. Nu är de överens med fastighetsbolaget Logistea om att de senare ska uppföra en helt ny produktions- och testanläggning i Alingsås som NKT ska hyra ända fram till 2045. En satsning som kan innebära över 40 nya arbetstillfällen i Alingsås. 

Processen hand i hand med Alingsås kommun startade under 2022 och bygglovschef Sophia Cohen berättar om nycklarna till att bygglovsansökan redan nu är godkänd och klar.

— Vi har varit med redan från början när tanken på detta endast var ett frö. Vi var involverade i planarbetet och har haft en väldigt god kommunikation med NKT genom hela processen. Under våren 2023 inför att planen skulle antas blev det en mer intensiv rådgivning från vår sida och vi hade en utsedd byggnadsinspektör och handläggare som arbetade med projektet och samlade den kompetens vi behövde, säger Sophia Cohen.

När planen antogs i början av sommaren fortsatte resan med en bygglovsansökan. Den var i det närmaste komplett redan när den skickades in i juli.

— Just för att vi varit involverade från början var ansökan väldigt bra och vi var förberedda på den. Därför kunde vi handlägga den på ett effektivt sätt och redan nu i augusti var bygglovet beslutat, säger Sophia Cohen, som berättar att det är precis så här bygglovsenheten strävar efter att arbeta i större projekt.

— NKT har inte fått någon specialbehandling eller knuffat bort någon annan ur kön. Men eftersom de kom till oss väldigt tidigt i processen har det varit väldigt smidigt och lättarbetat. Det blir mycket mer tidskrävande och svårare om ett projekt redan har kommit långt och kanske kört en bit åt fel håll. Så detta är verkligen ett bra exempel på hur bra och roligt det blir när vi på bygglovsenheten kan vara med från ax till limpa.

Sophia Cohen är chef på bygglovsenheten.

Alingsås kommun