Publicerad 2023-09-14, kl 11:14

En väg in till myndighetsavdelningen

Nu öppnar myndighetsavdelningen en ny samlad mottagartelefon för personer med stöd enligt socialtjänstlagen (SoL).

Myndighetsavdelningen som riktar sig till dig med behov av stöd och hjälp i din vardag från exempelvis hemtjänsten eller särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL), kommer att ha en linje in och besvaras av socialsekreterare i tjänst.

Mottagartelefonen har telefonnummer 0322-61 60 60 och är öppen helgfria vardagar kl. 10-12.

Tjänsten startar från och med 18 september 2023.

Vård- och omsorgsförvaltningen

NULL

Vård- och omsorgsförvaltningen