Publicerad 2023-09-07, kl 08:00

Vi behöver uppgifter från alla livsmedelsverksamheter

Den 1 januari 2024 träder Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell i kraft. För att klassa alla livsmedelsverksamheter rätt behöver Alingsås kommun därför samla in uppgifter från samtliga registrerade livsmedelsverksamheter. 

Du som driver en registrerad livsmedels- eller dricksvattenverksamhet behöver lämna in uppgifter till hälsoskyddsenheten under 2023. Alingsås kommun behöver uppgifterna för att placera din verksamhet i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell. Riskklassen styr hur ofta vi ska kontrollera din verksamhet under en femårsperiod. 

När du fyllt i uppgifterna i e-tjänsten kommer en preliminär klassning att visas. Senare under året får du ett beslut från oss med den fastställda riskklassen för din verksamhet. 

Här lämnar du dina uppgifter.

Mer information om Sveriges nya klassning av livsmedelsverksamheter hittar du på Livsmedelverkets hemsida.

Alingsås kommun